Powrót do strony głównej      

Zegary azymutalne
Typy zegarów słonecznych
Równikowe
Horyzontalne
Wertykalne
Analematyczne
Azymutalne
Wielościenne
Inne
2003/2004 © by Gnomonica